Nieuws

16 oktober 2017

Goed nieuws voor het vakgebied van de Mediation, en daarmee voor het oplossen van problemen als alternatief voor het spekken van de beurs van advocaten. Het formerende kabinet Rutte III stelt ook in te zien dat juridische procedures niet altijd voldoen aan het oplossen van problemen. In het regeerakkoord valt te lezen dat er meer aandacht besteed gaat worden aan alternatieve geschillenbeslechting. Dit omdat het belangrijk is partijen bij elkaar te brengen en conflicten niet op de spits te drijven.