Sterk Mediation – Wie is Reinout Sterk?

Reinout Sterk (08-03-1982) groeide op als jongste zoon in een dynamisch gezin. Het liefste wat hij wilde was dat iedereen op goede voet met elkaar omging. Deze achtergrond maakt dat hij altijd gericht is geweest op het realiseren van harmonie. Reinout is van nature een bruggenbouwer en een verbinder. Als mediator kan hij doen wat het liefste doet: Mensen bij elkaar brengen.

Om problemen tussen mensen te kunnen oplossen, is hij Rechten gaan studeren. Gaandeweg leerde hij echter dat juridische procedures vaak veel tijd in beslag nemen, een hoop geld kosten en het onderliggende probleem veelal niet oplossen.
Bovendien is het nog maar de vraag of een rechtszaak ook tot een gewenst resultaat leidt. Een rechter is immers gebonden aan het beperkte aantal uitkomsten dat de wet hem biedt.
Deze omstandigheden maken dat een juridische procedure vaak frustratie opwekt in plaats van oplossingen biedt Om die reden is Reinout zich na afronding van zijn studie niet op de advocatuur, maar op Mediation gaan richten.

De mediator
Waarom Sterk Mediation?

Zijn empathische aard maakt dat Reinout makkelijk begrip opbrengt voor anderen. In samenspraak met zijn open, respectvolle houding ontstaat een veilige setting waarin gevoelige zaken besproken kunnen worden. Zijn analytische geest helpt hem bij het ontwarren van de Gordiaanse knoop die een conflict vaak is. Reinout zijn verleden als officier bij de krijgsmacht geeft hem de ervaring om de neuzen vervolgens dezelfde kant op te krijgen. Zijn juridische achtergrond maakt dat hij daarbij precies weet welke oplossingen er mogelijk zijn.

Reinout Sterk als commandant

CV
2002 – 2008 Universiteit van Utrecht – Nederlands Recht
2008 – 2009 Jurist Ruimtelijke Ordening
2009 – 2018 Militair jurist (Focus op Arbeidsrecht en Ambtenarenrecht)

Naast zijn betaalde werk uit zijn maatschappelijke betrokkenheid zich in velerlei vrijwilligerswerk zoals Humanitas Kinderkampen, Flevohuis Amsterdamse Ouderenzorg, Daklozenopvang Blaka Watra (onderdeel van De Regenbooggroep Amsterdam), IMC Weekendschool Amsterdam West en Stichting Dagopvang Utrecht.