Waarom Mediation?

Er kunnen verschillende redenen zijn waarom u niet naar de rechter wil met uw (juridische) conflict. Bijvoorbeeld omdat u de onderlinge relatie goed wil houden. Omdat u het de kosten van een advocaat niet waard vindt. Omdat u de tijd niet heeft voor een juridische procedure, of omdat het beperkt aantal uitkomsten van een rechtszaak voor u geen goede oplossingen biedt.
Er bestaat een mooi alternatief, en dat is Mediation. Bij Mediation wordt er niet zozeer gekeken naar wie er gelijk heeft, maar naar wat een goede oplossing is. Een oplossing waar beide partijen zich in kunnen vinden. Voor het bereiken van die oplossing is geen langslepend juridisch proces nodig.

Mediation vraagt echter wel wat van u, en dat is inzet. Zonder uw wil om tot een oplossing te komen slaagt het niet. Daarbij staat u er niet alleen voor – de mediator zal u daarbij helpen. Die is getraind om met moeilijke kwesties om te gaan en die in goede banen te leiden.
De mediator is daarbij neutraal en onafhankelijk, en zal dat ook blijven. De mediator zorgt ervoor dat u allebei de ruimte krijgt om uw verhaal te doen. Mediation is dan ook niet gericht op de schuldvraag. De mediator doet geen uitspraak, maar helpt de partijen om tot een duurzame oplossing te komen.

De voordelen op een rij

– U komt samen tot een oplossing. Dat betekent dat het conflict beĆ«indigd wordt, terwijl u beiden tevreden over de uitkomst bent.
– In vergelijking met juridische procedures biedt Mediation snel een oplossing. Een mediator heeft vaak slechts een aantal sessies nodig om het conflict uit te diepen, de achterliggende belangen op tafel te krijgen en tot een gedragen oplossing te komen.
– U kunt zich de kosten van een advocaat besparen.
– Het proces is vertrouwelijk. Dat zorgt ervoor dat u kunt zeggen wat u wil zeggen. Wat tijdens de Mediation besproken is mag later, zoals bijvoorbeeld in een rechtszaak, niet tegen elkaar gebruikt worden. Dat geeft u de ruimte om vrijuit te praten.
– U bent niet gebonden aan de uitspraak van een rechter, die mogelijk iets heel anders beslist dan dat waar u op gehoopt had. Bovendien heeft u zelf grote invloed op de uitkomst.

Geen procedures maar oplossingen